Netværksmøde for bisiddere 9. januar

Torsdag den 9. januar kl. 19.00 til 21.00 er det første møde i det lokale bisiddernetværk.

Bisiddernetværket er et netværk, der omfatter mennesker, der har mod på at hjælpe andre, der er kommet i klemme. Da det i første omgang handler om borgeres møde med kommunens jobcenter, har netværket til dette første møde inviteret kommunens borgerrådgiver Bettina Post til at fortælle om det arbejde, hun gør, og hvordan borgerrådgiverne kan støtte det arbejde, som bisidderne/partsrepræsentanterne udfører.

Derudover vil der blive mulighed for, at deltagerne vil kunne udveksle erfaringer og forventninger i forhold til opgaven.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding. Man tilmelder sig ved at skrive til ktn@kfumsoc.dk senest dagen før.