KFUM’s Sociale Arbejdes 100 års fødselsdag

Det sker med et åbent hus arrangement lørdag den 15. september 2018 fra kl. 12.00 til 15.00. Vi byder på kage, kaffe, te og musik. Alle er velkomne, så kom ned og se og hør mere om Café Paraplyen. Der vil være frivillige og gæster af caféen, som vil fortælle mere om Paraplyen. Vi vil meget gerne benytte lejligheden til at vise stedet frem.

https://sn.dk/Taastrup/Paraplyen-fejrer-100-aar/artikel/773255

Hvorfor komme i Café Paraplyen? Bente er en af de nye gæster i Paraplyen, som benytter stedet. ‘Jeg har mistet min mand og følte mig ensom. Jeg havde hørt meget godt om stedet og søgte social kontakt med andre mennesker. Jeg havde også hørt, de laver god mad. Nu har jeg fået et netværk af flinke og rare mennesker, og jeg er tilfreds og glad for maden, der bliver serveret i Paraplyen. Det er ikke lige den slags mad, jeg får lavet til mig selv, da det tager for lang tid at lave. I Paraplyen kan man deltage i de aktiviteter, der interesserer én. Jeg har deltaget i bowling, petanque, kulturaftner, samtalegruppe og ture arrangeret af Paraplyen.
Ud over et godt netværk og hyggelige mennesker har jeg oplevet en meget stor rummelighed og et godt fællesskab’.

Værestedet Café Paraplyen er med i en vifte af væresteder rundt om i landet, som ligger under KFUM’s Sociale Arbejde. Paraplyen er støttet med et driftstilskud fra Høje Taastrup Kommune, som bidrager med den største andel, og her udover sker det fra fonde og donationer.

Kort fortalt om KFUM’s Sociale Arbejde
Vi er her også om 100 år!

KFUM’s Sociale Arbejde har 100 års erfaring i at gøre en forskel og række, mennesker med behov, en hjælpende hånd. Organisationens 100 års jubilæum markeres i efteråret på 117 forskellige måder rundt om i landet – blandt andet her i Paraplyen på Kingosvej.

Socialt arbejde – ord der siger så meget og dog så lidt. KFUM’s Sociale Arbejde er i dag en organisation med 117 vidt forskellige institutioner, væresteder behandlingssteder og rådgivningstjenester. Nogle ligner hinanden, andre er vidt forskellige. Alle tilbyder støtte, hjælp og omsorg, når mennesker står udsat i livet. Det gælder i særdeleshed på Værestedet Café Paraplyen i Taastrup, som har været en del af KFUM’s Sociale Arbejde i de 8½ år, stedet har eksisteret.

I 1918 var det tørvearbejdernes dårlige vilkår, der førte til stribevis af fritidshjem, hvor arbejderne kunne spise, læse avis og hygge sig sammen. Det blev starten på KFUM’s Sociale Arbejde.

Organisationens tilbud har ændret sig i takt med de nye behov, udviklingen i samfundet skaber. Væresteder med hjertevarme i metermål er, dengang som nu, en af organisationens kerneydelser. I de seneste 50 er bosteder, dag- og døgninstitutioner samt behandlingssteder, hvor professionelle hjælper folk videre, kommet til at fylde endnu mere. Det er her størstedelen af de 865 lønnede medarbejdere i KFUM’s Sociale Arbejde er beskæftiget. Værestederne og paletten af rådgivningstilbud drives primært af organisationens godt 2.000 frivillige.

Vi sætter spor
KFUM’s Sociale Arbejde sætter med sine nuværende 117 institutioner og tilbud til mennesker, der står udsat i livet, tydelige spor på Danmarkskortet. Det vil den også gøre fremover.

Vi oplever desværre, at flere og flere – både unge og ældre – føler sig ensomme i vores samfund. De har behov for hjælp til at blive en del af et fællesskab. Samtidig stiger kravene på arbejdsmarkedet. Flere har svært ved at passe ind i samfundets kasser og leve op til de krav og forventninger, der stilles. Derfor tror jeg bestemt, en organisation – som vores – også har sin berettigelse om hundrede år, pointerer Morten Skov Mogensen, generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde.