Vellykket vælgermøde i Paraplyen

60 mennesker var mødt frem, da Paraplyen den 3. juni – to dage før valget – holdt vælgermøde med repræsentanter fra fem partier – Stig Grenov fra Kristendemokraterne, Ken Patrick Petersson fra Alternativet, Anne Sina fra Socialdemokratiet, Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti og Serdal Benli fra SF.
Temaet for mødet var partiernes socialpolitik med særligt fokus på de, der er på kanten af samfundet.

Efter en indledende præsentation blev der, efter pausen, åbnet op for den store spørge- og kommentarlyst fra flere af deltagerne.

Den afledte debat foregik i en fordragelig tone, uden at man kunne være i tvivl om, at der er forskellige holdninger partierne imellem. Der var dog en ting, de alle gav udtryk for i deres indledning – nemlig behovet for, at psykiatrien skal styrkes og i større omfang komme på højde med den somatiske behandling. Der er et stærkt påtrængende behov.

Et andet tema, der var bred opbakning om, var nødvendigheden af de frie sociale midler, som den nu nedlagte sats-pulje åbende op for. Der er kommet rigtig mange gode initiativer til gavn for de svageste, som Stig Grenov understregede. Denne mulighed, for frie midler til fordel for blandt andet væresteder, var der enighed om, stadig skal være der – blot i en anden finansiering og med et andet tidsperspektiv.

Det påtrængende problem med mangel på billige lejeboliger var også et tema. Som Anne Sina kunne fortælle, så er der nu 10.000 mennesker på venteliste til Taastrupgaard. Når en bebyggelse, der ellers ikke har været særlig attraktiv, efterspørges så massivt, siger det noget om, hvor vigtigt det er at få bygget flere boliger. Vel at mærke boliger, der er til at betale.

Kontanthjælpsloftet blev genstand for en del debat, og her gik debatten i to retninger. Flere fokuserede på, hvordan man i mødet med det offentlige system, i Jobcentret, kan opleve overfladisk og nedværdigende behandling i et system, hvor 80 % af sagsbehandlernes tid går med at journalisere og indberette, mens tiden til borgeren er meget begrænset. ‘Vi har brug for en tillidsreform’, fastslog Ken Patrick og henviste til, hvordan man i Århus havde imponerende jobeffekter med at give de udsatte borgere 50.000 kr., som de kunne bruge på at komme tættere på arbejdsmarkedet ved f.eks. at få ordnet tænderne eller få noget præsentabelt tøj.

Kontanthjælpsloftet tog også en anden retning, idet Pia Kjærsgaard understregede, at hovedparten af de ledige har udenlandsk baggrund, og at de er svære at integrere. Det kunne enkelte af deltagerne komme med bekræftende eksempler på. Her ytrede hun – i øvrigt på linie med Serdal Benli – opbakning til ‘Ghetto-pakken’ med håb om, at blandt andet fysiske ændringer og nye ejerformer kan sikre en styrket integration.

Ingen kunne være i tvivl om, at samfundet og de udfordringer, der er, var noget, der optog ikke blot de inviterede politikere, men bestemt også de mange tilhørere.