Bisidderordning i Paraplyen

I Høje-Taastrup er et netværk tilknyttet Café Paraplyen. Det består af mennesker, der – uden betaling – vil være bisidder/partsrepræsentant for mennesker, der er kommet i klemme i systemet. Det har nu eksisteret siden 3. september 2019, hvor Alternativet – sammen med 3F – indkaldte til et opstartende møde. I dag er der 6-8 lokale borgere, der har meldt, de godt vil være bisiddere.

At være bisidder kræver ikke, man er jurist eller socialrådgiver. Man skal blot være indstillet på aktivt at lytte og støtte.

Selvom det kun kræver vilje til at sætte sig i en andens sted, samt at støtte, kan man alligevel som bisidder eller partsrepræsentant føle sig usikker. Derfor mødes deltagere i netværket fire gange årligt for at udveksle erfaringer og møde eksterne eksperter, der kan gøre én mere sikker.

Ønsker man omvendt at drage nytte af en bisidder – fx fordi man skal have møde i Jobcentret, som man er utryg ved – kan man også henvende sig.

Derfor! Ønsker du at gøre brug af en bisidder – eller ønsker du at virke som bisidder – så kontakt Paraplyen. Man kan ringe på 5045 6717 eller skrive til ktn@kfumsoc.dk. Her vil man så søge at koble borgeren, der har brug for opbakningen, med en bisidder – eller sørge for, den nye bisidder bliver taget godt imod.