Politikerne fik historier fra virkeligheden

Flere af politikerne ved paraplyens vælgermøde den 28. oktober 2021 gav udtryk for, de var kommet for at lytte. Der var også god grund til at lytte. Der var tydeligvis historier fra den virkelige verden, som overraskede dem. F.eks. gik det igen i debatten, at der er alt for få boliger, der er til at betale – og der er alt for få af de små boliger. ”Ghetto-planens” nedlæggelse af forholdsvis billige almene boliger blev for alvor aktualiseret, da Petina fra Gadehavegaard fortalte om den utryghed det er ikke at vide, hvor man skal bo, når man sættes ud af en bolig. Hun har opsigelsesvarsel pr. 31. december, men ved endnu ikke, hvor hun så kan bo.

Et andet gennemgående tema var behovet for, at man, når man er på kanten af arbejdsmarkedet, vil kunne komme i arbejde. Her fortalte den svagtseende Jeff, at han var så heldig at have fået et job i Københavns Kommune, hvor de fokuserede på hans stærke sider og ikke blev bremset af hans synshandicap – men hvis jeg bliver fyret, så kommer jeg for alvor til at koste kommunen penge. Alt for lille en del af dem med handicap får ansættelse.

Der var blandt politikerne stor enighed om behovet for, at private virksomheder i langt større grad sikrer, at også mennesker med handicap eller lignende får mulighed for ansættelse eller læreplads. Den røde side talte for sociale klausuler overfor virksomheder, der arbejder sammen med kommunen, mens den blå talte for at fastholde arbejdsgivernes frivillighed.

Der var flere temaer oppe at vende på mødet – f.eks. et ikke glemt behov for, at bus 850 kommer tilbage og sikrer at dårligt gående mennesker har mulighed for lokal transport.

Knap 40 mennesker deltog, og hovedindtrykket er, at der var tilfredshed med debatten og afklaringen, der foregik i en sober tone.