Bisiddernetværket er nu i fuld gang

Torsdag den 9. januar blev et nyt netværk i Høje-Taastrup etableret – nemlig et netværk for bisiddere. Det skete ved et arrangement i Café Paraplyen, hvor mennesker, der kunne være interesseret i at være bisiddere, var mødt op.

Ved dette møde var borgerrådgiver Bettina Post særlig gæst, og hun fortalte om de mange forskellige opgaver, hun har, hvor hun hjælper mennesker, der føler sig i klemme i forhold til kommunen. Hun havde særligt fokus på Jobcentret, men understregede, at hendes arbejdsområde er kommunen generelt. Hun hilser private og frivillige bisiddere meget velkommen, og ser det som et supplement til det arbejde, hun gør.

Blandt de fremmødte var der stort behov for at opklare, hvilken opgave, de er på vej ind i, idet de fleste ikke før har prøvet at være bisiddere. De, der allerede er bisiddere, gjorde hvad de kunne for at afdramatisere opgaven.
‘Hold fast i, det vigtigste er at være ører og øjne for det menneske, der gerne vil have en med til mødet med det offentlige. Spørg når man ikke forstår, og giv så ellers moralsk støtte til borgeren. Det kræver ingen særlig uddannelse – kun åbenhed og medmenneskelighed.

Selvom de fleste blev beroliget, understregede alle, at de gerne ville blive bedre klædt på til opgaven. Derfor blev det besluttet, at når bisiddernetværket igen mødes, vil det være som en slags kursus for bisiddere.

Selvom det primært er i forhold til Jobcentret, der er mest behov for bisiddere, blev det understreget, det må gælde i alle forhold, hvor nogen kan have behov for en støtte i mødet med det offentlige.

Ønsker man at gøre brug af en bisidder, eller selv blive en del af netværket, kan man rette henvendelse til Café Paraplyen enten på mail ktn@kfumsoc.dk eller på telefon 50456717.