Bisidderordning

Bisiddernetværk er under etablering i Høje-Taastrup. Der dannes nu et netværk af mennesker, der godt – uden betaling – vil være bisidder/partsrepræsentant for mennesker, der er kommet i klemme i systemet. Det står nu fast efter et møde som Alternativet – sammen med 3F – stod for den 3. september.

Mødet afdækkede, at der er stor uvidenhed omkring bisidderordningen. Man behøver ikke at være jurist eller socialrådgiver for at kunne være bisidder. Man skal blot være indstillet på aktivt at lytte og støtte. Det behøver ikke at koste noget at ‘hyre’ en bisidder. Der er faktisk flere, der godt vil være det vederlagsfrit.

Mødet resulterede i, at der nu dannes et bisiddernetværk, der skal mødes for at udveksle erfaringer og blive klogere. Her er 3F åben overfor at hjælpe med deres ekspertise.

Ønsker man at gøre brug af en bisidder – eller ønsker man at virke som bisidder – så kontakt Paraplyen. Man kan ringe på 5045 6717 eller skrive til ktn@kfumsoc.dk. Her vil man så søge at koble borgeren, der har brug for opbakningen, med en bisidder.