Bisidder fra en anden verden

Ida Dam ved godt, hvor skoen trykker, når det gælder mennesker, som kommer i klemme i systemerne. Det ved hun fra sit arbejde som socialrådgiver i den lokale afdeling af 3F.

Det kunne medlemmer af bisiddernetværket konstatere, da hun den 25. november var på besøg i Paraplyen. Hun kunne fx fortælle historier om, hvordan hun har måttet føre ankesager i flere kommuner for at sikre, at folk ikke bliver smidt fra hus og hjem, fordi deres sygedagpenge stoppede, langt før de var blevet raske.

Hendes væsentligste rolle er, at være den, der hjælper folk, før de skal til møde med kommunen, og når de har været der. Hun forsøger at begrænse sit fysiske fremmøde som bisidder for at undgå, at hun, med sin 3F-socialrådgiver-rygsæk kan risikere at skræmme sagsbehandleren på den anden side af bordet.

Hun havde dog ikke kun en række sager, hvor hun måtte træde i karakter overfor kommunerne. Hun kunne også ytre stor glæde ved den nye seniorpension, som kan komme i betragtning efter mindst 25 år på arbejdsmarkedet, entydig lægeerklæring, og så at der er max seks år til, man kan gå på pension. En lov, der ikke er så restriktiv som megen anden lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.

Selvom hendes verden er meget anderledes, end den vi andre uprofessionelle bisiddere befinder os i, havde hun alligevel seks gode råd med til os – baseret på hendes egne erfaringer:

  • Hvis du vil sætte dig ind i lovgivningen, så hold dig til et højt to områder
  • Husk at være borgerens ‘ven’ (du har taget parti)
  • Hav klare aftaler – på mødet og efterfølgende
  • Vær ikke bange for at stille ‘dumme’ spørgsmål
  • Konstater gerne det åbenlyse
  • ‘Djævlen’ ligger i detaljen (en lille ting kan afsløre manglende sammenhæng)