Om os

Paraplyen i Taastrup

cafe paraplyVærestedeet Café  Paraplyen åbnede i 2009, med hjælp fra mange frivillige ildsjæle. Paraplyen har en selvstændig styregruppe, med tilknytning til KFUM’s Sociale Arbejde, og en samarbejdsaftale med Høje-Taastrup Kommune. Caféens målgruppe er socialt udsatte mennesker i Høje Taastrup og omegn, og ældre medborgere, som har brug for et varmt måltid mad og socialt samvær.

Velfærdssamfundet bygger på den forudsætning, at der mellem borgere er en vilje til at drage omsorg for hinanden. Tiden er også præget af, at der skal være muligheder for hvert eneste menneske, og at den enkelte selv er med til at føre dem ud i livet, og tager ansvar for sit eget liv.
Café Paraplyen udfører socialt arbejde med udgangspunkt i interesse og omsorg for den enkelte, og samtidigt ser vi på muligheder frem for begrænsninger hos de mennesker, vi taler med.

Café Paraplyen er et åbent gratis tilbud, hvor alle er velkomne. Man skal ikke visiteres af kommunecafe paraplyn eller registreres, og man kan være helt anonym, selvom mange af stedets gæster er glade for at være ’et kendt ansigt’, der bliver hilst velkommen med fornavn og et varmt smil, når de kommer i caféen.

Huset er et alkoholfrit og inddragende fællesskab, som er åbent for alle. Mange af husets aktiviteter leder til, at folk får en kontakt og udbygger det til en del af deres netværk. Huset er fuldt af omsorg og rummelighed for hinanden, og det vigtigste er, at man som frivillig formår at ‘tænde et lille lys i mørket’ for mennesker, som har brug for det.

Værestedet Café Paraplyen bygger på KFUM’s Sociale Arbejde, hvis formål er, på den danske folkekirkes grund, at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Vores økonomi er, udover tilskud, baseret på fonds- og puljemidler samt et vist overskud på cafèdriften.