En god oplevelse fra Jobcentret

Bisiddernetværket, der holder til på Cafe Paraplyen, vil gerne fortælle en positiv historie om en borger, der – i kommunens jobcenter – har oplevet en kompetent og empatisk behandling fra start til slut. Det er nu lykkedes, idet Lani Hansen fra Taastrup har henvendt sig og har fortalt sin historie:

Lani Hansen fik en blodprop i hjernen i april 2018 efter at være blevet fyret fra sit arbejde. Da hun blev raskmeldt lykkedes det hende igen at få job, men også her blev hun fyret med begrundelser, der tydede på fortsat hjerneskade.

Hun kontakter kommunens jobcenter, hvor en emsig jobkonsulent presser hende til, hvad hun oplever som et meningsløst 8 ugers jobsøgningskursus, der bare gør ondt værre.

Hun opsøger sin læge, der henviser hende til Hjerneskadecentret i København.  Hun kommer for, efter et par måneder og er her i otte uger. Hun oplever en yderst kompetent og ansvarlig behandling, men er stadig syg, men nu mere med psykiske følgevirkninger.

Her kommer hun derfor i forbindelse med kommunens sygedagpengekontor, hvor hun kommer i kontakt med Oline Ulvseth. Hun opfører sig yderst taktfuldt og presser ikke på: ”Vi venter, til du har det bedre, men jeg ringer til dig en gang om måneden og hører, hvordan du har det”.

Der går et par måneder og efterhånden oplever Lani at have overskud til fysisk at møde frem. Oline kobler hende med en mentor fra ”Job og Råd”, Susanne, og sammen finder de et sted, hvor hun kan komme i praktik. Også her oplever Lani en imødekommenhed og vilje til at lytte. Ambitionen er at Lani skal kunne godkendes til fleksjob.

Hun får praktikplads i en skobutik i City 2, hvor hun starter med at skulle arbejde to ugentlige timer, men arbejdstiden trappes op med ønsket om at se, hvor mange timer hun kan klare at arbejde om ugen, uden det går ud over helbredet. Efter knap ½ år i praktik lander de på, at hun kan klare 12 ugentlige timer, men desværre kan hun ikke ansættes i skobutikken.

Praktikken stoppede da Corona-nedlukningen satte ind, men Oline fortsatte med at skaffe dokumentation for, at Lani kunne komme for rehabilitetsteamet. Det kommer hun den 17. september. Lani var meget nervøs ved at skulle mødes med en kreds af fagspecialister, som hun ikke kendte, men hun blev beroliget af Oline, der også deltog i mødet. Lani ønskede ikke en egentlig bisidder, men fik en veninde med for, som hun siger ”fire ører hører bedre end to”.

Mødet var dog en god oplevelse for Lani. Hun oplevede en kreds af mennesker, der viste interesse og stillede relevante spørgsmål. Hun fik fleksjob-bevillingen. Oveni det tilbød repræsentanten fra kommunens sundhedscenter hende, at hun – med kommunens mellemkomst – kunne komme omkring en diætist, så hun helbredsmæssigt var bedre rustet til at søge et fleksjob.

Lani er meget taknemmelig for den behandling hun har fået og er, med sine 55 år, klar til at søge et fleksjob med basis i det omfattende CV hun har fra tiden før blodproppen.

Om historien siger Knud Anker Iversen: ”I Bisiddernetværket har vi to fokusområder:  Den restriktive lovgivning og sagsbehandlernes holdning til borgeren. Vi har ikke store muligheder for at ændre lovgivningen, men der er forskel på, hvordan sagsbehandleren tager imod borgeren, og det er denne modtagelse, som vi her har haft fokus på”

Vi ville gerne have overrakt en buket blomster, men det lykkedes ikke.

Centerchef Michael Wittendorff siger ” Mange tak for opmærksomheden på en positiv historie, som vi nu mener, alle vores medarbejdere leverer i alle sager. Jeg kan forstå, du ønsker at overbringe medarbejderen en buket blomster i den anledning. Vi har i Borger- og Arbejdsmarkedscentret truffet en beslutning om, at vi ikke modtager gaver, hverken fra borgere, virksomheder eller samarbejdspartnere.”