Erhvervsklub

Café Paraplyen er i fuld gang med etableringen af vores erhvervsklub. Erhvervsklubbens formål er at udbrede kendskabet til og aktivt støtte op om Café Paraplyen Taastrups fortsatte drift og udvikling. Vi har fået flere tilkendegivelser fra virksomheder der ønsker at være en del af vores erhvervsnetværk/erhvervsklub og derfor indkaldes der hermed til stiftende generalforsamling.

Med etablering af Erhvervsklub Paraplyen skaber vi rammerne for at lokale virksomheder kan være med til at skabe fælleskaber og gøre en aktiv forskel for de mest udsatte borgere lokalt i Høje-Taastrup kommune. Medlemskredsen vil primært bestå af lokale virksomheder der gennem en partnerskabsaftale med Café Paraplyen og igennem deres arbejde med CSR, vil kunne høste en række fordele som går ud over det rent forretningsmæssige.

Som en del af Café Paraplyens erhvervsnetværk får virksomhederne øget synlighed i lokalsamfundet, hvilket positionerer dem som lokale samfundsstøtter. Virksomhederne kan drage fordel af vidensdeling med andre i netværket, hvilket kan åbne døren for potentielle samarbejdspartnere, kunder og forretningsmuligheder. Gennem netværket kan lokale virksomheder og Cafe Paraplyen etablere fælles mål for at adressere sociale udfordringer. Dette skaber en stærkere forbindelse mellem erhvervslivet og lokalsamfundet, da begge parter arbejder mod en positiv forandring.