Støtteforening – Paraplyens venner

Er en støtteforening, der støtter aktiviteter, arrangementer og udvikling på værestedet Café Paraplyen i Taastrup.

Café Paraplyen er en organisationsdrevet social café, drevet af KFUM’s Sociale Arbejde. Caféen henvender sig til mennesker med udfordringer, uanset køn, religion, social baggrund og nuværende situation, lige fra misbrugere af alkohol ,hash og medicin, til ældre ensomme, psykisk syge, psykisk skrøbelige og mennesker med social angst. Næsten alle gæster af værestedet Paraplyen er længerevarende uden for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at størstedelen af værestedets gæster enten er på kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension eller pension.

 §3 Formål i Paraplyen Venners vedtægter

Foreningens formål er at støtte arbejdet i værestedet Café Paraplyen  i Taastrup, der arbejder efter KFUM’s Sociale Arbejde i Danmarks formål og retningslinjer. KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, hvis formål er på den danske folkekirkes grundlag at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige vilkår for mennesker i udsatte livssituationer.